Popularni postovi

Tanko crijevoTanko crijevo za mnoge i ne postoji jer malo se zna o njemu i malo priča.Tanko crijevo je dio probavnog sustava.Tanko crijevo je najvažniji dio kanala za varenje hrane. Pruža se od želuca do debelog crijeva. U tankom crijevu probavljena hrana u cijelosti se preradi i pretvori u tekućinu, pa odlazi u krv. Kod osobe od pet godina pa nadalje, tanko je crijevo dugačko 5-6 metara. Kroz tanko crijevo hrana putuje valovitim stezanjem mišića koje se zove peristaltika.

Tanka crijeva se znaju zapetljati ali ne samo to znaju praviti razne neprilike.Poremećaji i bolesti tankog crijeva dovode do raznih simptoma koji su često u kliničkoj praksi pravi dijagnostički izazov.Kronova bolest je ta koja napada tanko crijevo između ostalog kako kažu napada od usta do čmara.Tako je nekad  teško odrediti da li se radi o upali crvuljka 7-8 cm(slijepo crijevo) ili je kraj tankog crijeva upaljen jer se oboje nalaze na desnoj strani donjeg dijela stomaka.Kad je uzrok jasan, terapija je usmjerena na liječenje osnovne bolesti. Rade se osnovni nalazi.Zatim ako simptomi upućuju na meteorizam tankog crijeva, potrebna je dodatna obrada u tom smislu, poput pasaže crijeva, biopsije tankog crijeva, pregleda na eventualne parazite i drugo.
Dobro je za zdrava crijeva konzumirati ponekad integralne žitarice to ureduje stolicu...
Poznate su mnoge potencijalno kancerogene tvari koje izazivaju nastanak tumora tankog crijeva ali nijedna se ne može dovesti u uzročno-posljedičnu vezu.
Dijagnosticiranje tumora tankog crijeva je dosta teško jer su simptomi uglavnom nespecifični a dijagnostički postupci nedovoljno precizni.Točna predoperativna dijagnoza može se očekivati u polovine bolesnika....


tags:tanko crijevo,tumor,simptomi,

Popular Posts